Tangless Heli Coil Hakkynda

Çift yönlü insert dizayny ile oryantasyona ihtiyaç duymaz
Hyzly ve zararsyz insert çykartylmasy
Kayda de?er maliyet tasarrufu
Tang kayby ve kyrylmasyna son.

  • Devrimin ötesinde yeni coil threed Tangless insertler, helicol-coil insertleri ile ilgili dü?üncelerinize büyük bir yenilik getirecek. Kolay ve hyzly kurulumlary ile maliyet azalacak. Özel bir mühendislik veya montoj gerektirmez.

  • Ynserti takmak için, patenti olan yenilikçi bir kurulum aracy geli?tirdik. Bu aracyn ucundaki mandrele ba?ly yayly bir mil sistemi bulunmaktadyr. Kurulum esnasynda, bu kancaly coil insertin dönen di?lisine yerle?ir ve inserti kylavuzlanmy? deli?e do?ru döndürür. Di?li çark mandaly daha sonra mandreli geri çeker ve takylmy? olan insertten aleti ayyryr.

Q : Tangler olmadan nasyl yerle?tirilir.
A : Her zamankinden daha kolay.

Takma Y?lemi Basittir

  • Ynserti aletin miline kysmi olarak yerle?tirin. Ynserti döndürmenize gerek yok. Çünkü insertler iki yönlüdür.
  • Ynserti kylavuzlu deli?e hizalayyn ve elektrikli aletin teti?ine basyn. Y?te bu kadar ve her ?ey otomatik. Ynsert içeri girer, alet dy?ary çykar ve i? biter. Ynsert bir cyvata veya vida için kullanylmaya hazyrdyr.  

 

 

ERMAN TEKNİK TİCARET 2005